Cennik - Dorota Brzyska-Więcek Biuro Rachunkowe

tel. 698 492 187
ul. Szafera 48 lok. 3     39-300 Mielec
Przejdź do treści
CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH
1. Ryczałt bez VAT- od 100,00zł. (0-10 dok.)
2. Ryczałt z VAT - od 150,00zł (0-10 dok.)
3. KPiR bez VAT - od 150,00zł(0-10 dok.)
4. KPiR z VAT- od 200,00zł. (0-10 dok.)
5. Księgi handlowe –od 500,00zł (0-10 dok.)

UWAGA!!!Nie należy utożsamiać ilości dokumentów z ilością dostarczonych faktur. Zapisy
tworzone przez biuro takie jak np. amortyzacja, kosztu ZUS, dowody wewnętrzne, różnice kursowe,
wliczane są do ilości dokumentów.

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
1. Obsługa płacowo/kadrowa – naliczanie wypłat z umowy o pracę -30,00zł/os.
z umowy zlecenia – 20,00zł/os.
2. Zatrudnienie pracownika (przygotowanie umowy, zgłoszenie pracownika, założenie akt
osobowych)– od 100,00zł/jednorazowa opłata.
3. Zakooczenie umowy- świadectwo pracy, wyrejestrowanie- od 70,00zł
4. Korekta miesięcznego raportu ZUS – od 20,00zł/os.
5. Wnioski ZUS w związku z obsługą zasiłków (chorobowy/opiekuoczy/macierzyoski)- od
50zł/wniosek.
6. Rozliczenie roczne - od 70,00zł.
7. Korekta zamkniętych okresów- od 50,00zł,
8. Pisma do urzędów –od 70,00zł/szt.
9. Wysyłka listu poleconego- 10,00zł/gabaryt S
Wróć do spisu treści